Wspólnoty parafialne

Międzyzdroje Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Piotra Ap.

Parafia rzymskokatolicka p.w.

św. Piotra Ap.

Międzyzdroje

ul. Lipowa 2 s.p.55
72-500 MIĘDZYZDROJE

tel. 91/328-12-41
Gmina: Międzyzdroje
Powiat: Kamieński

email. spiotra@szczecin.opoka.org.pl
www.parafia.miedzyzdroje.edu.pl
Księgi od: 1949
Data powstania: 28.06.46
Dekanat: Świnoujście
Odpust: 29 VI

Kościoły i kaplice na terenie parafii

 • Kościół parafialny pw św. Piotra Ap.
  Międzyzdroje Kościół parafialny pw św. Piotra Ap. »
 • Witamy na stronach Parafii
  rzymskokatolickiej pod wezwaniem
  ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA w MIĘDZYZDROJACH


  Od 15 września 1998 r. duszpasterzem jest
  proboszcz ks. kanonik dr Marian Jan Wittlieb.
  Obecnie wikariuszem jest
  ks. mgr Adam Wciórka od 14.2.2004 r.,
  ks. mgr Mariusz Ogórski od 1.10.2007 r.  W Międzyzdrojach kościół parafialny z wypalanej cegły projektował wspólnie z architektem Fryderykiem Augustem Stueblerem w stylu neogotyckim król pruski Fryderyk Wilhelm IV, a społeczność protestancka poddała dzieło – budowane na Królewskim Wzniesieniu od 1859 do 1862 roku – pod patronat świętego Piotra Apostoła, którego rzeźbę umieszczono na fasadzie świątyni (1863 r.).


  28 czerwca 1946 roku kościół poświęcono dla kultu rzymskokatolickiego. Pierwszy katolicki proboszcz osiadł w listopadzie 1949 roku na plebanii wybudowanej w roku 1894 (ulica Lipowa 2), odciążając duszpasterstwo prowadzone od 1 września 1902 roku przy kaplicy Najświętszej Maryi Panny „Stella Matutina” („Gwiazda Zaranna”) Sióstr Boromeuszek z Trzebnicy. Komunistyczne władze państwowe zezwoliły na formalne erygowanie katolickiej parafii dopiero 1 czerwca 1951 roku.


  Udokumentowane wzmianki o osiedlu Żelazo (nazwa z okresu poszukiwania tu rudy żelaza), wchodzącym w skład parafii w pobliskim Lubinie (dominikanie) – od 1186 roku własność biskupów kamieńskich – pochodzą z czasów świętego biskupa Ottona z Bambergu, chrzciciela Pomorza w XII wieku. Właśnie tutaj, na szlaku dróg z wyspy Uznam na Wolin i do Kamienia, została postawiona książęca komora celna. W XVI wieku nazywano już wioskę rybacką: Misdroige, Misdroege, Misdroie. Około 1830 roku letnicy „odkryli” Międzyzdroje jako wczasowisko o wyjątkowym mikroklimacie. Tu odzyskiwała zdrowie arystokracja europejska, artyści i ludzie zamożni. Prawa miejskie po włączeniu do Polski (5 maja 1945 roku) otrzymały Międzyzdroje w dwa lata później.


  Kościół – po II wojnie światowej bardzo zniszczony i wyszabrowany – jest systematycznie wyposażany przez parafian, którzy w 50. roku istnienia katolickiej wspólnoty ufundowali w listopadzie 1999 roku na placu przed świątynią tablicę: „Duchowym Budowniczym Międzyzdrojów” (poświęcił ksiądz arcybiskup doktor Zygmunt Kamiński, metropolita szczecińsko-kamieński). Marmurowy ołtarz, kropielnica i inne sprzęty marmurowe zostały wykonane przez mistrza kamieniarskiego Zdzisława Chowańskiego z Gorzowa Wielkopolskiego. Koło prezbiterium przy wejściu do zakrystii stoi zachowana historyczna chrzcielnica neogotycka. Po prawej stronie nawy głównej wisi olejny obraz na płótnie profesora Wilhelma Amberga z Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie ze sceną tonącego Piotra ratowanego przez Chrystusa, niegdyś główne malowidło kultowe z 1863 roku, odnowione przez księdza magistra Marka Cześnina, konserwatora zabytków w Szczecinie. Pod płótnem, fundowanym przez córkę króla Fryderyka Wilhelma IV, poświęcono marmurową tablicę (ksiądz biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, 2 czerwca 2002 r. podczas kanonicznej wizytacji parafii), upamiętniającą duszpasterski pobyt Prymasa Tysiąclecia, księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego w Międzyzdrojach przed 50. laty (30 kwietnia-2 maja 1952 roku). Obok jest tablica wspominająca żołnierzy kresowych Armii Krajowej, poświęcona 1 września 2002 roku przez księdza biskupa doktora Jana Stefana Gałeckiego, z okazji odbywającego się w Międzyzdrojach XX Światowego Zjazdu Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej. Nad wotum wisi stylowy obraz Jezusa w Ogrójcu (olej na płótnie, przełom XIX/XX wieku). Część chóru po lewej stronie nawy ze względu na niebezpieczne zniszczenie została zdjęta. Stare i nowe (nawa boczna) ławy ornamentyką nawiązują do morskiego herbu Międzyzdrojów: opromienione (krzyż) słońce (Chrystus) wynurza się z fal Bałtyku (woda chrztu świętego). O szacunek dla tych wartości troszczyli się duszpasterze powojennego 50-lecia: Aleksander Jaworski (do 1949 – kaplica Sióstr Boromeuszek „Stella Matutina”), Aleksander Hanusewicz (1949-1956), Marian Folcik (1957-1961), Olgierd Ostrokołowicz (1962-1981), Tadeusz Moskal (1981-1994), Henryk Przestacki (1994-1998), Marian Jan Wittlieb (1998) – wraz z wikariuszami.


  Po lewej stronie w „nawie bocznej” jest olejny obraz Jasnogórskiej Matki Kościoła, Patronki Pomorza Zachodniego (malował Henryk Kendziur-Odon ze Świnoujścia) i olejne malowidło wotywne na płótnie, świadectwo nadzwyczajnego uzdrowienia matki i córki, przedstawiające świętego Judę Tadeusza (malarz nieznany), a witraże (1984 rok) – projektowane przez Brunona Tode i wykonane przez szczeciński Zakład Artystycznego Witrażownictwa B. Ratajskiego, podobnie jak rozeta za 22-głosowymi organami z 1914 roku z firmy Barnima Grueneberga, opus 712) – ilustrują florę nadmorską wyspy Wolin, na której znajdują się Międzyzdroje. Okno przy tabernakulum przedstawia świętego Maksymiliana Marię Kolbego i apostoła Judę Tadeusza. Witraże w prezbiterium i figuralne przedstawienia z prawej strony nawy („Biblia Międzyzdrojska”) są autorstwa mgr Marii Powalisz-Bardońskiej z Poznania.


  W prezbiterium ceramiczne płaskorzeźby dwunastu Apostołów i wydzieloną scenę przekazania kluczy Piotrowi przez Chrystusa, projektowali i wykonali śląscy plastycy: Józef Kołodziejczyk i Ernest Pudełko. Oni również są autorami ceramicznych mozaik na ścianach bocznych – Jezusa Miłosiernego z otwartym sercem (nad tabernakulum) i Międzyzdrojskiej Matki Bożej Świętych (nad relikwiarzem: siostra Faustyna Maria Kowalska, Jadwiga Śląska, brat Albert Chmielowski, siostra Bernardyna Jabłońska, ksiądz Rafał Kalinowski, ks. Rupert Maier, ks. Josemaria Escriva de Balaguer). Niepowtarzalną ikonę krzyża nad ołtarzem malował magister sztuki Stanisław Kokolus ze Szczecina (rok 2001).


  W 1980 roku po prawej stronie kościoła, związanego z ośmioboczną wieżą pokrytą cegłą (!) – z trzema dzwonami (1920 rok) i zegarem (konserwuje firma Prais z Poznania; hejnał miasta o godz. 12.00, fanfary świętego Piotra o godz. 8.45 i 15.00 – kompozycje Jaromira Gajewskiego ze szczecińskiej Akademii Muzycznej) – posadowioną na skarpie Wolińskiego Parku Narodowego, rozpoczęto dobudowę kaplicy (inżynier architekt profesor Adam Szymski ze Szczecina). W niej znajduje się ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy i pasyjka Jezusa Ukrzyżowanego (XIX/XX wiek) oraz wotywny obraz Jezusa Miłosiernego (olej na płótnie Andrzeja Kota z Warszawy) – dar dziękczynny za szczęśliwy powrót malarza do zdrowia. Obraz olejny na płótnie – portret Jana Pawła II z wizerunkiem w tle Świętej Rodziny – malował J. Suliński w roku 2000 wg znanej fotografii z pierwszych lat pontyfikatu. Ofiarowany został proboszczowi w Międzyzdrojach przez małżonków Roberta i Ewę Augustinów z Berlina w dniu ich zaślubin w czerwcu 2002 r. Przed śmiercią w kwietniu 2003 r. Robert przyjął chrzest w Kościele, któremu przewodził Jan Paweł II. Portret ten, zawieszony teraz w Kaplicy Pojednania u św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach 8 kwietnia 2005 r. podczas uroczystej Mszy pożegnania, jest wyraźną prośbą parafian o rychłą beatyfikację Jana Pawła Wielkiego.
  Tu umieszczono „Parafialną Księgę Żałoby” i wydzielono konfesjonał-rozmównicę. Kaplica Pojednania (w przyszłości muzeum parafialne) jest zarazem salą spotkań duszpasterskich, ze względu na długotrwałe prace inwestycyjne w pomieszczeniach pod kaplicą.


  Oprócz czynnego zabytkowego pieca-kominka na drewno, restaurowanego i zabezpieczonego w starej kotłowni po lewej stronie prezbiterium, w roku 2000 ufundowano na złoty jubileusz istnienia parafii gazowe ogrzewanie domu Bożego, który od powołania w Międzyzdrojach Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej (1965 rok) jest dla niego w czerwcu audytorium o wyjątkowej akustyce. Międzyzdrojska Rada Duszpasterska nagradza od 1999 roku zwycięski zespół śpiewaczy w ramach części „Musica sacra” ikoną z „Bursztynową Aureolą Świętego Piotra Apostoła” (dotąd z warsztatu ikon w Białymstoku, a od roku 2006 ikony ceramiczne mgr Grażyny Kamińskiej ze Szczecina). Kościół przyjmuje również wykonawców lipcowego Festiwalu Gwiazd, Międzynarodowego Festiwalu Organowego (czwartki sierpnia), międzyzdrojskiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej imienia Witolda Lutosławskiego w Szczecinie (wrzesień/październik).


  Czternaście stacji drogi krzyżowej (wykonał w drewnie Stanisław Tomaszewski z Gorzowa Wielkopolskiego), dar rodziców dzieci pierwszokomunijnych w roku 1993, rozmieszczono w 2002 roku wokół świątyni w kapliczkach wzorowanych na historycznej, murowanej bramie nieczynnego dzisiaj wejścia na plac kościelny, obok krzyża misyjnego (1987 rok). Od wielu lat w piątek przed Niedzielą Palmową wyruszają procesyjnie ze świątyni uczestnicy Męki Pańskiej, podążając przez Woliński Park Narodowy na nadmorską Kawczą Górę. Przechodzą wówczas obok figury Maryi Bogomyślnej, umieszczonej w grocie muru oporowego, wykonanej w krakowskim warsztacie Wojciecha Pondela (2006).
  Gościnna i serdeczna społeczność wierzących tej swoistej „Perły Bałtyku” w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, podaje przybyłym na festyn 29 czerwca odpustową uchę z wypieczonym „kluczem św. Piotra”, a w niedzielę najbliższą dnia świętego patrona ekologów, Franciszka z Asyżu (4 października), serwuje po Liturgii polowej na Mszalnej Polanie na terenie Wolińskiego Parku Narodowego (pieczone) jabłko.
  Po wzruszającej modlitwie za zmarłych na pięknym cmentarzu leśnym w południe wokół zabytkowej kaplicy, wieczorem 1 listopada międzyzdrojanie i ich goście ponownie gromadzą się – tym razem na brzegu Bałtyku przy molo – na nabożeństwie żałobnym: „Za Tych, którzy nie wrócili z wody”.


  Międzyzdrojanie proszą wchodzących do ich sanktuarium o dar modlitwy. Mówiąc im: „Szczęść Boże!” wierzą, że ten, kto jest zadowolony – powraca. Międzyzdroje, w roku 2007


  Porządek Mszy świętych


  Liturgia niedzielna

  od czerwca do października

  sobota 17.30 19.00

  niedziela 7.00 9.00 10.30 12.00 17.30 19.00

  od października do czerwca

  sobota 17.30

  niedziela 9.00 10.30 12.00 17.30


  Liturgia świąteczna
  9.00 12.00 17.30

  Liturgia codzienna
  9.00 17.30


  Spowiedź przez pół godziny przed liturgią mszalną
  (1 piątek miesiąca od 16.00)

  Konfesjonał-rozmównica duszpasterska (Kaplica Pojednania)
  piątek 18.00 - 19.00

  Nabożeństwa
  Różaniec codziennie 17.00 (maj październik listopad 16.45)

  Koronka do miłosierdzia bożego poniedziałek - sobota 8.45
  niedziela: czerwiec-wrzesień 18.45
  Godzinki niedziela 8.30

  Nieszpory we Mszy św. 1 niedziela miesiąca 17.30

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  na stronie parafii
  www.parafia.miedzyzdroje.edu.pl/

  Brak uprawnień do edycji. Uprawnienia posiadają kapłani pracujący w parafii

  Jeśli zauważyłeś błąd lub masz pytania, napisz do administratora: webmaster@kuria.pl

  Polecane:

  Pożegnanie i pogrzeb śp. Ks. Prałata Zdzisława Garbicza

  W sobotę, 18 marca 2017 r., odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego 15 marca 2017 r. Księdza Prałata Zdzisława Garbicza, wieloletniego proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała w Szczecinie. Uroczystości miały miejsce w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Szczecinie. Liturgii przewodniczył Arcybiskup Andrzej Dzięga, homlię wygłosił Biskup Henrym Wejman.

  »

  Misterium Męki Pańskiej w szczecińskim seminarium - zaproszenie

  Jak co roku alumni Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecnie wraz ze studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na Misterium Męki Pańskiej. Tegoroczna medytacja pasyjna, inspirowana jest objawieniami bł. Anny Katarzyny Emmerich – niemieckiej mistyczki, wizjonerki i stygmatyczki, beatyfikowanej przez św. Jana Pawła II w 2004 roku.

  »

  Dyplomy Benemerenti za rok 2016

  Podczas tradycyjnego Noworocznego Koncertu Kolęd w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga wręczył dwa wyróżnienia Dyplomem Benemerenti: dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej za zgłębokie i żywe świadectwo miłosierdzia przemieniające poruszenia ludzkiego serca w praktyczną troską o potrzebujących, jak również dla p. Pawła Woźniaka - mieszkającego w Berlinie - za szczególne poświęcenie w zaszczepianiu miłości do Polski i ojczystych tradycji oraz upamiętnienie polskich więźniów nazistowskich obozów, szczególnie Ravensbruck, oraz upamiętnienie polskich kapłanów pochowanych w Berlińskim Altglienicke.

  Wszystkim mieszkańcom miasta Szczecina życzenia noworoczne złożył prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

  Zdjęcia: Dorian Sirek

  »

  Msze św., kościoły

  Społeczność

  projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

  Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

  ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone