Biskupi Szczecińsko-Kamieńscy_biografie

Biskupi Szczecińsko-Kamieńscy_biografie 27 stycznia 2007 11:41 wyświetleń: 31259

Biskup Senior Marian Błażej Kruszyłowicz

Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz
BISKUP SENIOR ARCHIDIECEZJI  SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

Biskup tytularny Hadrumetu, wikariusz generalny, członek Komisji Episkopatu ds. Radia Maryja, członek Komisji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu, uczestnik IX Zgromadzenia Synodu Biskupów (1994), licencjat RZYMSKI Z teologii
Urodzony 6 maja 1936 r ., w Gliniszczach, diecezja grodzieńska, wyświęcony na kapłana 7 lutego 1960 r. w Łodzi, mianowany biskupem tytularnym i ustanowiony biskupem pomocniczym w Szczecinie 9 grudnia 1989 r., konsekrowany osobiście przez bł. papieża Jana Pawła II w bazylice patriarchalnej św. Piotra Apostoła w Rzymie 6 stycznia 1990 roku.
Święto patrona: 3 lutego
Dnia 21 czerwca 2011 r., Ojciec Święty Benedykt XVI zdecydował, aby Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz kontynuował posługę biskupa pomocniczego w Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej przez kolejne dwa lata po osiągnięciu wieku kanonicznego.
W dniu 11 maja 2013 r., Ojciec Święty Franciszek przyjął złożoną 2 lata wcześniej, z racji wieku, rezygnację z posługi biskupa pomocniczego w Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej.
 

 
Życie i działności biskupa Marian Błażeja Kruszyłowicza
 

6.05.1936 – W środę dnia 6 maja 1936 roku we wsi Gliniszcze koło Wołkowyska (dziś Białoruś) urodziło się szóste dziecko w rodzinie rolniczej, syn Jana i Rozalii z domu Wieliczko. Imiona starszego rodzeństwa: Mieczysław, Wacław, Jan, Edward i Halina.

12.05.1936 – Nowonarodzony syn otrzymał sakrament chrztu w kościele parafialnym Piaski oraz imię Marian, pokrewne imieniu NMP Matki Jezusa Chrystusa. Rodzice chrzestni: Genowefa Wieliczko i Wincenty Chaber.

1944 - 1949 – Do szkoły podstawowej Marian uczęszczał w Łumbiach (1944-1946), w Rudce-Tartaku (1946-1947) oraz w Sejnach (1947-1949).

1.09.1949 – Dzięki lekturze „Rycerza Niepokalanej” oraz rodzinnemu powiązaniu z franciszkaninem, o. Witalisem Jaśkiewiczem, trafił do Małego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie, gdzie ukończył dziesiątą klasę szkoły średniej. Następną klasę i egzamin dojrzałości zdobył już po nowicjacie.

22.05.1950 – Przyjął sakrament bierzmowania w kościele parafialnym w Szymanowie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Przybrał imię patrona św. Romualda.

30.08.1952 – W tym dniu został przyjęty do Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych,  w Łagiewnikach koło Łodzi przywdział habit św. Franciszka i otrzymał imię zakonne Błażej, biskupa i męczennika, wspomnienie 3 lutego. Rozpoczął roczny nowicjat pod kierunkiem mistrza o. Augusta Rosińskiego, który w końcowym sprawozdaniu napisał m.in. o bracie Błażeju: „Zdolny, usposobienie dobre. Pewna doza indywidualności, ale posłuszny i we wszystkim poprawny”.

31.08.1953 – Na zakończenie nowicjatu złożył pierwsze śluby zakonne ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, i stał się franciszkaninem, synem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej z siedzibą w Warszawie.

Lata 1954 – 1960 – Odbył seminaryjny kurs filozofii chrześcijańskiej i teologii w seminariach zakonnych w Łodzi-Łagiewnikach i w Krakowie. Formację zakonną kształtował pod kierunkiem wychowawców: o. Lutosława Pieprzyckiego, o. Ignacego Rejcha, o. Ireneusza Żołnierczyka, o. Grzegorza Kozieła i o.Cecyliana Niezgody.

8.12.1957 – Na ręce o. prowincjała Anzelma Kubita w Krakowie złożył śluby uroczyste na zawsze.

1958 – Po zdaniu egzaminu z wyznaczonych przedmiotów uzyskał państwową maturę.

Październik 1959 – Rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie teologii moralnej ze specjalizacją teologii moralnej Kościoła Prawosławnego i ruchu ekumenicznego.  Nad studentem od strony naukowej czuwali: ks. prof. Stanisław Olejnik i ks. dr Bogusław Waczyński, jezuita.

7.02.1960 – Święcenia kapłańskie przyjął w Łagiewnikach z rąk ks. bp. Jana Wawrzyńca Kulika w gronie 11 neoprezbiterów.

W czasie posługi kapłańskie i zakonnej, był katechetą szkół średnich w Koszalinie, ekonomem Prowincji Zakonnej, definitorem i wikariuszem Prowincji, wykładowcą zagadnień z teologii ekumenicznej i pryncypiów teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Krakowie, prowadził wykłady zlecone z prawosławnej teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, był gwardianem Niepokalanowa, a następnie w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie był definitorem generalnym, wikariuszem generalnym, a także pełnił obowiazki generała Zakonu, gdy ten został mianowany biskupem.

W czasie pracy w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie, jako członek Papieskiej Komisji ds. Rosji opiekował się franciszkanami w krajach Europy Wschodniej wobec zlikwidowania struktur zakonnych. Często w charakterze turysty podróżował do Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, i kilku republik ZSRR, wspomagał nie tylko słowem nadzieję kapłanów diecezjalnych w tych krajach, zwłaszcza zdelegalizowanemu Kościołowi Katolickiemu Obrządku Wschodniego w Rumunii.

O. generał Zakonu Lanfranco Serrini w Liście skierowanym  do współbraci z okazji nominacji o. Błażeja na biskupa (9 grudnia 1989 roku) tak napisał: „Posługa, którą o. Błażej dokonał w centralnym Zarządzie Zakonu, została wypełniona ze szczerym przywiązaniem dla naszej Rodziny Franciszkańskiej. W szczególności umiał utrzymać stałe, serdeczne i roztropne kontakty z krajami za żelazną kurtyną. Dzięki temu zainteresowaniu narody te mogły być blisko, mocno zjednoczone z Zakonem. Wiem dobrze, jakie są uczucia współbraci z Rumunii, Węgier, Bułgarii, Czechosłowacji i republik ZSRR dla tego naszego Brata”.

Po zakończeniu posługi w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie, z woli współbraci został wybrany przełożonym Prowincji zakonnej w Warszawie, a następnie został Przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Wówczas otrzymał bullę papieską z nominacją na biskupa pomocniczego diecezji szczecińsko-kamieńskiej i dodatkowe obowiązki wikariusza generalnego, członka w Komisji Episkopatu ds. Wydawnictw Katolickich, członka Komisji ds. Radia Maryja, członka Komisji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego, uczestniczył w Radzie Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu, przewodniczył Zespołowi Komisji Episkopatu Polski ds. Synodu Biskupów, uczestniczył też w jego zgromadzeniu. Przy tych funkcjach i obowiązkach nie urwały się, a raczej wzmocniły kontakty  z lokalnymi Kościołami w krajach Europy Wschodnich, szczególnie na Ukrainie, Białorusi, Rosji i Rumunii.

Jako biskup uczestniczył w organizowaniu Radia Niepokalanów, TV Niepokalanów i TV Familijnej. Świadczą o tym liczne spotkania, rozmowy, wnioski, umowy i prośby, a nawet wyciągnięte ręce po pomoc finansową, aby te dzieła żyły i rozwijały się.

Z tego ducha św. Maksymiliana chciał coś otrzymać dla diecezji szczecińsko-kamieńskiej jej gospodarz śp. bp Kazimierz Majdański, który  w liście do wiernych, zwiastującym nominację o. Błażeja Kruszyłowicza na biskupa pomocniczego, napisał: „Przysłany przez Ojca Świętego nasz nowy biskup pomocniczy pomoże nam realizować Świętomaksymilianowe Słowa, wypisane w naszej katedrze: «Niepokalana chce, aby Polska wzmacniała się duchowo i promieniowała na cały świat»”.

Ksiądz Biskup Kruszyłowicz na dewizę biskupią wybrał łacińskie zawołanie: Obedientia et Pax – Posłuszeństwo i Pokój, traktowane programowo jako zasada postępowania. Identyczne hasło wybrał bł. papież Jan XXIII. Oba pojęcia, Posłuszeństwo i Pokój, kryją w sobie wielkie wartości moralne i społeczne. Poza tym dobrze się kojarzą z franciszkańskim Pax et Bonum, jak też z duchem św. Maksymiliana, który w formowaniu zakonników szczególnie podkreślał posłuszeństwo.

W związku z posłuszeństwem krąży w kołach franciszkańskich anegdota  o Księdzu Biskupie. Kiedy został biskupem i osiadł w Szczecinie, odwiedzali go współbracia zakonni. Jednemu z nich zwierzył się: „Żyłem w klasztorach 30 lat i nie wiedziałem, co to posłuszeństwo. Dopiero tu, jako biskup pomocnicy odczułem, co znaczy być posłusznym”.

Bogactwo pracy i wielkość wkładu biskupa Marian Błażeja Kruszyłowicza w odradzanie się Kościoła Katolickiego w krajach Europy wschodniej było przyczyną do zorganizowania - 20.05.2010 – na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji naukowej poświęconej „Odradzanie się struktur i działalności Kościoła Katolickiego w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej”. Została ona zorganizowana z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza, świętowanego w tym dniu w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej.

Prezentując postać biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza można dodać coś, czego nie ma w oficjalnych kronikach i życiorysach – zdolności kucharskie. Liczne specjały kuchni włoskiej, w wydaniu Księdza Biskupa,  równają się, a może nawet przewyższają potrawy przygotowane przez kucharzy włoskich.

 

Opracowano na podstawie referatu o. Romana Aleksandra Soczewki OFM Conv. wygłoszonym na konferencji „Odradzanie się struktur i działalności Kościoła Katolickiego w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej”, 20.05.2010 r. w Szczecinie
aktualizowano: 2017-03-25 17:01

Polecane:

Poświęcenie Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie

W sobotę 9 września 2017 roku, Ks. Arcybiskup Metropolita Szczecińsko – Kamieński Andrzej Dzięga poświęcił pierwsze na świecie sanktuarium, którego patronami są Dzieci Fatimskie. W wypełnionym po brzegi kościele w parafii p.w. św. Tomasza na Os. Kasztanowym w Szczecinie Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów.

»

Dożynki Archidiecezjalne w Pyrzycach 2017

Tracycyjne, coroczne Dożynki Archidiecezjalne odbyły się w ostatnia niedzielę sierpnia, w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Pyrzycach. O godz. 13.30 miała miejsce prezentacja wieńców dożynkowych, po której, uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej za plony przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk Wejman. Podczas liturgii modlono się szczegónie za rolinów dziekując za ich pracę podczas trudnych tegorocznych żniw oraz proszono o błogosławiństwo Boże, aby pomimo niesprzyjającej w tym roku pogody można było zebrać to, co z Bożego daru zrodziła ziemia. Po liturgii rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu zespołów ludowych i prezentacja produktów regionalnych.

Zdjęcia Marek Danielak

»

70 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego

25 sierpnia mija 70 lat odkąd do Myśliborza przyjechały i zamieszkały przy niewielkim kościółku pierwsze siostry nowo tworzącego się zgromadzenia zakonnego Sióstr Jezusa Miłosiernego, założonego przez bł. ks. Michała Sopoćko, wg pragnienia Jezusa przekazanego przez św. Siostrę Faustynę – założenia zgromadzenia zakonnego mającego za zadanie wielbienie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla świata.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone