Sobota, 21 października 2017 r. imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza Sobota XXIX tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Bł. Jakuba Strzemię

INSTYTUCJE

INSTYTUCJE 5 stycznia 2015 16:40 wyświetleń: 5437

Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity na niedzielę 4 stycznia 2015 r.

Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi przed jubileuszem 25-lecia sakry biskupiej Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza – odczytane we wszystkich parafiach Archidiecezji w niedzielę, 4 stycznia 2015 r.

SŁOWO PASTERSKIE
na 2 niedzielę po Narodzeniu Pańskim 4 stycznia 2015 roku
(Syr 24, 1-2, 8-12; Ef 1, 3-6, 15-18; J 1, 1-18)

Drodzy Bracia kapłani –duszpasterze naszej Archidiecezji,
Osoby życia konsekrowanego,
Ludu Boży Świętego Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego.

Niech [Bóg] da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych (Ef 1, 18).
Jak wyglądają oczy serca, o których pisze św. Paweł? Czy serce może mieć oczy? Okazuje się, że są takie sprawy w naszym życiu, których nie można ogarnąć zwykłym wzrokiem. Potrzeba innego, głębszego spojrzenia, które jest owocem Bożej łaski i naszej decyzji. Takie spojrzenie ma związek z miłością i wiarą, pochodzi z serca.
Tylko oczy serca mogą rozpoznać Boga w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Oczy ciała zobaczą jedynie zasłonę białego opłatka. Tylko oczy serca mogą rozpoznać Boga w drugim człowieku. Tylko oczy serca zrozumieją Bożą pedagogię w naszym życiu i paradoks miłosierdzia.

Na koniec tej Mszy Świętej, podobnie jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, uklękniemy przed Najświętszym Sakramentem w adoracji. Oddając cześć Panu Jezusowi obecnemu pod postacią chleba będziemy prosić Ducha Świętego, aby pozwolił nam patrzeć sercem i w świetle Bożej prawdy na sprawy naszego życia.
Chcemy też dziękować Panu Bogu za wszystkich kapłanów, którzy ustanowieni przez Jezusa Chrystusa w kapłańskim posługiwaniu, są pośród nas szafarzami łaski sakramentalnej i głosicielami Bożej prawdy. Chcą też być, na miarę naszych ludzkich możliwości, przykładem ewangelicznego życia. Dziękujemy też za biskupie posługiwanie naszych pasterzy, ustanowionych w apostolskim urzędzie. Jeszcze przeżywamy radość święceń biskupich Księdza Biskupa Henryka –naszego nowego biskupa pomocniczego, a już serca nasze kierują się ku osobie Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza, który w dniu 6 stycznia 2015 r. będzie obchodził 25. rocznicę sakry biskupiej, otrzymanej z rąk św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Jestem wdzięczny wam, Bracia kapłani, a także wielu środowiskom duszpasterskim, iż do tego Jubileuszu nawiązywaliście przy różnych okazjach w trakcie całego mijającego roku. Były to piękne i bardzo eklezjalne znaki braterskiej jedności i wdzięczności pastoralnej. Dokładnie w dniu Jubileuszu o godz. 9.00 Dostojny Jubilat będzie przewodniczył Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, a następnie otworzy V Szczeciński Orszak Trzech Króli.

Główne obchody Jubileuszu 25-lecia posługi Księdza Biskupa Mariana Błażeja będziemy jednak obchodzili w sobotę dnia 10 stycznia, w czasie uroczystej MszyŚwiętej, sprawowanej przez Dostojnego Jubilata w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, o godz. 11.00. Przybędą także Księża Biskupi z całej Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej. Do udziału w tym uroczystym Dziękczynieniu zapraszam niniejszym jeszcze raz całe Duchowieństwo i wszystkich Wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Bardzo proszę, aby przy Księdzu Biskupie Jubilacie jak najliczniej stanęli w tym Dniu członkowie Kapituł naszej Archidiecezji, Księża pracujący bezpośrednio w duszpasterstwie oraz w różnych instytucjach kościelnych, członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz osoby żyjące indywidualną konsekracją. Gorąco zapraszam też do katedry wszystkich Was, Siostry i Bracia, dosłownie wszystkie środowiska ruchów, stowarzyszeń i różne wspólnoty kościelne, a także rodziny, dzieci i młodzież, chorych i samotnych, katechetów i wszystkich nauczycieli, przyjaciół Księdza Biskupa Jubilata i dosłownie cały Lud Boży.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że nasz Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, biskup tytularny Hadrumetu, urodził się 6 maja 1936 r. w Gliniszczach, w diecezji grodzieńskiej. Biskupem pomocniczym w Szczecinie został mianowany 9 grudnia 1989 r., konsekrowany był osobiście przez świętego Jana Pawła II w bazylice św. Piotra Apostoła w Rzymie 6 stycznia 1990 roku. Na dewizę biskupią wybrał łacińskie zawołanie Obedientia et Pax – Posłuszeństwo i Pokój. Warto zaznaczyć, że identyczne hasło miał też święty papież Jan XXIII.

Powołanie franciszkańskie Biskup Marian Błażej rozpoznał m.in. dzięki lekturze „Rycerza Niepokalanej”. Dnia 30 sierpnia 1952r.został przyjęty do Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych, w Łagiewnikach koło Łodzi przywdział habit św. Franciszka i otrzymał imię zakonne Błażej. Dnia 8 grudnia 1957r.złożył śluby uroczyste na zawsze. Święcenia kapłańskie przyjął 7 lutego 1960r. W czasie posługi kapłańskiej i zakonnej był m.in. katechetą szkół średnich w Koszalinie, ekonomem Prowincji Zakonnej, definitorem i wikariuszem Prowincji, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Krakowie oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był też gwardianem klasztoru w Niepokalanowie a następnie w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie był definitorem generalnym, wikariuszem generalnym, a przez pewien czas pełnił także obowiązki generała Zakonu. W czasie pracy w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie, jako członek Papieskiej Komisji ds. Rosji opiekował się franciszkanami w krajach Europy Wschodniej. Podróżował w tych sprawach do Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, i kilku republik ZSRR, wypełniając szczególne misje powierzone mu przez Stolicę Apostolską. Po zakończeniu posługi w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie, został wybrany przełożonym Prowincji zakonnej w Warszawie, a także Przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Już jako szczeciński biskup pomocniczy uczestniczył w pracach kilku Komisji i Zespołów Konferencji Episkopatu Polski. Był także uczestnikiem Synodu Biskupów. Podtrzymuje też do dzisiaj swoje kontakty z lokalnymi Kościołami w krajach Europy Wschodniej, szczególnie na Ukrainie, Białorusi, Rosji i Rumunii.

Wszystkie te sprawy stają się jednak małe wobec najbardziej owocnej drogi jego życia, jaką bez wątpienia stało się gorliwe duszpasterskie posługiwanie Biskupa Jubilata na ziemi nad Odrą i Bałtykiem. Nikt nie jest w stanie zliczyć wygłoszonych kazań, sprawowanych Liturgii, udzielanych sakramentów świętych, szczególnie bierzmowania, poświęceń, błogosławieństw, przeprowadzonych wizytacji kanonicznych, a tym bardziej wielorakich spotkań, narad, konferencji, przygotowywanych dokumentów kościelnych, rozmów i konsultacji, także społecznych, czy innej formy udziału w życiu naszego Kościoła. Stanął na naszej ziemi jako bezpośredni i lojalny współpracownik kolejnych biskupów, od Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego poczynając, aż po obecny czas.

Niech Bóg będzie uwielbiony za wielość owoców biskupiego posługiwania naszego Biskupa seniora Mariana Błażeja Kruszyłowicza, a jemu samemu niech obficie udziela potrzebnych sił fizycznych i dobrego zdrowia na kolejne, oby najdłuższe lata pośród nas.

Przypominając powyższe jeszcze raz gorąco wszystkich Was, Umiłowani, zapraszam do Szczecińskiej Katedry w sobotę, 10 stycznia, na godz. 11–tą, abyśmy razem mogli wyśpiewać Bogu uroczyste Te Deum za łaski otrzymane w całym 25-leciu przez biskupią posługę Dostojnego Jubilata.

Na cały rozpoczęty rok 2015 przyjmijcie –Umiłowani –moje najlepsze życzenia, oraz dar stałej modlitwy i błogosławieństwo.


/-/+ Arcybiskup Andrzej Dzięga   
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, dnia 2 stycznia 2015 r.

aktualizowano: 2015-01-11 15:31
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Poświęcenie figury wotywnej Matki Bożej Fatimskiej

W tym roku przypadała setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Z tej okazji jako wotum dziękczynne wiernych naszej Archidiecezji została ufundowana figura Matki Bożej, która usytuowana jest obok budynku Kurii Metropolitalnej. Uroczystości związane z poświęceniem tego wotum odbyły się 18 października 2017 roku. Rozpoczęły się uroczystą Eucharystią w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi, podczas której homilię wygłosił ks. dr hab. Grzegorz Wejman prof. US. Po Mszy świętej wszyscy zebrani udali się w procesji pod figurę gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie.
 
Fot.: ks. inf. E. Cybulski, al. P. Górzyński, al. P. Łosiewski, al. M. Kuligowski
»

Kościół Katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1972–1978 (czasy biskupa Jerzego Stroby)

W dniach 17-18 października 2017 r., na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, odbędzie się konferencja naukowa "Kościół Katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1972–1978". Okres ten był czasem pasterzowania biskupa Jerzego Stroby, pierwszego po powstaniu diecezji biskupa szczecińsko-kamieńskiego, który tworzył od podstaw strukturę i instytucje nowej samodzielnej diecezji, nawiązującej swoimi korzeniami historycznymi do dawnej diecezji kamieńskiej. Konferencja zorganizowano przy współracy z IPN.

»

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 w Szczecińskim Seminarium Duchownym

W poniedziałek, 9 października 2017 r., w gmachu Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie odbyła się Inauguracja kolejnego roku formacyjnego. Rozpoczęło się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-k\Kamieńskiego. Po Mszy św. rozpoczęła się druga część spotkania w Kościele Seminaryjnym. Przemówienie wygłosił rektor, ks. dr Krzysztof Łuszczek. Następnie Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił sześciu alumnów roku I. Został odczytany dekret ustanawiający Radę Naukową Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie po czym Ksiądz Arcybiskup wręczył nominacje jej członkom, a także wykladowcom seminaryjnym. Wykład inauguracyjny pt. Znaczenie odkryć z Nag Hammadi dla badań biblijnych wygłosił ks. dr hab. prof. US Cezary Korzec. Alokucja Księdza Arcybiskupa Metropolity i błogosławieństwo udzielone wspólnie z bpem Henrykiem Wejmanem i bpem seniorem Marianem Błażejem Kruszyłowiczem zakończyło uroczystości. 
 
Fot. al. M.Kuligowski
»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone