Poniedziałek, 19 czerwca 2018 r. imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii Wtorek XI tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Romualda

HISTORIA

HISTORIA 25 października 2013 15:59 wyświetleń: 19087
Tematy: Kościół lokalny (102) |

Kard. August Hlond – Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu – sympozjum w Dębnie

Do najwybitniejszych osobowości Kościoła II Rzeczypospolitej należy Sługa Boży kard. August Hlond. Jego ogromny związek z Ziemiami Pomorza Zachodniego poprzez pracę jego duchowych synów – Księży Salezjanów i Księży Chrystusowców - sprawia, że nieustannie wspominamy Jego posługę. Osobie i działaności Kardynała zostało poświęcone sympozjum naukowego, które miało miejsce 22 października 2013 r. w Dębnie.

  Rok temu, 11 października 2012 r., w dniu inauguracji Roku Wiary w naszej archidiecezji odbyła się w Pyrzycach konferencja naukowa, która poświęcona była szerokiemu spectrum pracy apostolskiej kard. A. Hlonda ze szczególnym uwzględnieniem naszych zachodniopomorskich terenów. Po roku tym razem w Dębnie, gdzie Księża Salezjanie posługują od 1945 roku zgromadziło się wiele ważnych osobistości, aby rozważyć istotne wątki dotyczące kapłańskiej pracy kard. A. Hlonda, jako salezjanina a następnie stojącego na czele kościoła Prymasa Polski oraz męża stanu. Bogaty w swej treści dzień rozpoczął się w kościele Św. Piotra i Pawła w Dębnie, gdzie sprawowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Błażeja Mariana Kruszyłowicza wraz z gronem blisko 30 kapłanów w tym min. z insp. Ks. dr Markiem Chmielewski SDB z Inspektorii Św. Wojciecha w Pile, ks. dr Bogusławem Burgatem TChr – Wikariuszem Generalnym Towarzystwa Chrystusowego, ks. prof. Stanisławem Wilkiem SDB, byłym Rektorem KUL. W Słowie Bożym nawiązując do liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II Celebrans wskazał na wymowę łączności trzech wielkich postaci: kard. Augusta Hlonda, kard Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz bł. Jana Pawła II. Przypomniał najważniejsze wątki pracy duszpasterskiej w polskim kościele kard. A. Hlonda zwracając uwagę na mądrość, roztropność i odwagę, jako Pasterza Kościoła. 

   Po liturgii eucharystycznej licznie zebrani wierni oraz goście honorowi, w tym władze samorządowe powiatu myśliborskiego oraz gminy Dębno udali się do Dębnowskiego Ośrodka Kultury, gdzie w gościnnych murach odbyło się zaplanowane na trzy części sympozjum. Przypomnijmy raz jeszcze, że postać kard. A. Hlonda jest ściśle związana z naszą strukturą administracyjną kościoła, gdyż, jako salezjanin, założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a więc dwóch zgromadzeń zakonnych najdłużej i najliczniej posługujących na Pomorzu Zachodnim bardzo zdecydowanie troszczył się o unormowanie życia religijnego na terenach, które po II wojnie św., powróciły do Polski. Heroiczna, powojenna praca tych dwóch zgromadzeń zakonnych przygotowała grunt do utworzenia polskiej administracji kościelnej, najpierw administracji gorzowskiej a wreszcie diecezji szczecińsko – kamieńskiej. Wolą Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego ks. abp Andrzeja Dzięgi jest, aby dziedzictwo Sługi Bożego Prymasa Augusta Hlonda było na nowo odczytane, szczególnie w kontekście modlitwy o Jego beatyfikację. Prelegenci w swoich wystąpieniach skupili się na ukazaniu posługi eklezjalnej, pastoralnej, duszpasterskiej i patriotycznej kard A. Hlonda. Po wprowadzeniu w tematykę spotkania przez głównego organizatora ks. dr Jarosława Wąsowicza SDB pierwszym mówcą był ks. dr Artur Świeży, który skupił się na „ Działalności salezjańskiej kard A. Hlonda w Przemyślu” ukazując pierwsze lata kapłaństwa spędzane na niełatwej placówce w Przemyślu. Następnie z wielkim zainteresowaniem wszyscy wysłuchali referatu byłego rektora KUL ks. prof. Stanisława Wilka, niezwykłego znawcę biografii Prymasa A. Hlonda. Ks. profesor w bardzo ekspresyjnym wystąpieniu przypomniał „ Rolę kard. A. Hlonda w kościele polskim w okresie międzywojennym”. Zaznajomił zebranych z wieloma istotnymi wątkami postawy Prymasa, jako najważniejszego przedstawiciela Episkopatu Polski oraz męża stanu przewidującego wcześniej szereg ważnych późniejszych wydarzeń politycznych. Trzecim przemawiającym był ks. dr Krzysztof Lis SDB, który skupił się w swym wystąpieniu na problematyce: „ Prymas Polski kard. A. Hlond a papież Pius XII”. Pierwszą część obrad zamknął ks. dr Stanisław Zimniak SDB, który pełni w Rzymie odpowiedzialną funkcję postulatora procesu beatyfikacyjnego kard. A. Hlonda. W bardzo wnikliwym referacie przedstawił postać: „ Prymasa Polski kard. A. Hlonda na forum międzynarodowym”. Ogromny podziw budzi zaangażowanie kard. Augusta w istotne sprawy dot. życia publicznego i społecznego zwłaszcza, jeśli chodzi o zagrożenie ogólnoświatową wojną pod koniec lat XXX ub. wieku a później w czasie jej trwania.

    Drugiej części obrad przewodniczył ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US a kolejnym z prelegentów był prof. UKSW w Warszawie ks. dr Jan Pietrzykowski, który przeanalizował: „ Sytuację salezjanów w Polsce po II wojnie św.”. Wskazał na wielki wkład, jaki wnieśli salezjanie w kształtowanie dzieła wychowania młodego pokolenia w licznie prowadzonych placówkach oświatowych. Bardzo ciekawym okazał się kolejny wykład ks. dr Jacka Brakowskiego SDB, który ukazał mało znany epizod: „ Wizyty w Polsce kard. Bernarda Griffina”. Warto wiedzieć, że od 4 do 18 czerwca 1947 roku przebywał w Polsce na zaproszenie kard A. Hlonda Prymas Anglii, który odwiedził kilkanaście ważnych miejsc dla życia duchowego naszego narodu. Tę część obrad zakończył kanonista ks. dr Krzysztof Butowski z UKSW z Warszawy. Który skoncentrował się na: „ Problematyce listów pasterskich kard A. Hlonda w latach 1945 – 1948”. W szerokim wykładzie dokładnie skupił się na głównych akcentach przesłań listów, z których przebija troska o kościół, życie religijne oraz tożsamość podmiotową narodu.  Ostatnie dwa wykłady to wystąpienie Janiny Olbert z Rumii, która zapoznała zebranych z: „ Zadaniami świeckich w Kościele w świetle nauczania kard A. Hlonda”. Obrady podsumował ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, który zaprezentował referat nt: „ Troska salezjańskiej Inspektorii Św. Wojciecha w Pile o upamiętnienie postaci Prymasa A. Hlonda”. 

   Konferencja w Dębnie stała się doskonałą okazją do przypomnienia wielu istotnych aspektów biografii Prymasa z wyakcentowaniem związków łączących jego osobę z kościołem nad Odrą i Bałtykiem. Niedługo także ukaże się książka przynosząca wszystkie przedstawione referaty.

Tekst i zdjęcia: Ks. Robert Gołębiowski

aktualizowano: 2013-11-26 00:08
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity na XI niedzielę zwykłą, 17 czerwca 2018 r.

... Czas wypoczynku to także czas na świadome podjęcie osobistej odnowy duchowej, kontemplowania obecności Boga w stworzonym świecie. Wiele osób szuka wtedy okazji do pogłębiania swojej wiary poprzez udział w różnorodnych rekolekcjach. (...) Wśród wielu form rekolekcji, które możemy przeżyć w czasie wakacji są także pielgrzymki piesze, które nazywamy rekolekcjami w drodze. (...) Pielgrzymka to nie tylko przebyte kilometry, ale przede wszystkim otwarcie serca na Boże sprawy; to czas zamyślenia, odważnych pytań, poszukiwania prawdy, często układania na nowo, tego co się w życiu człowieka rozsypało. ....

»

Kostka. The musical

Czy można pójść w ciemno, za Bożym głosem, gdy rytm wyznacza jedynie zaufanie? I na dodatek śpiewać na cały głos? Można, gdy za towarzyszy ma się świętych i Boże błogosławieństwo!

»

40 lat/40 historii = 1 Papież

W związku z 40 rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje akcję 40 lat/ 40 historii = 1 Papież. Ma ona na celu upamiętnienie osoby i propagowanie nauczania św. Jana Pawła II, a także kształtowanie postawy świadków wiary wśród osób świeckich.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności